Όρους περί Προσωπικών δεδομένων(GDPR)

Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των δικαιωμάτων των επισκεπτών και πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα για τη μεταξύ μας επικοινωνία. Με την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται. Σε κάθε περίπτωση η χρήση τους πραγματοποιείται με ασφάλεια και αξιοπιστία τηρώντας απαρέγκλιτα τις νομοθετικές διατάξεις.

Δεδομένα χαρακτηρίζονται οι πληροφορίες που συλλέγονται και κατηγοριοποιούνται σε προσωπικού χαρακτήρα, με την έννοια της προσωπικής απόδοσης όπως πχ. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανώνυμα μη προσωποποιημένα που χρησιμοποιούνται ενδεικτικά σε στατιστικές αναλύσεις, ασφάλεια ηλεκτρονικού καταστήματος, βελτιστοποίηση υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μας χορηγείτε για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η υψηλού επιπέδου κρυπτογράφηση αποστολής και λήψης ευαίσθητων πληροφοριών από τη συσκευή σας προς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η δυνατότητα διαχείρισης/τροποποίησης/διαγραφής των στοιχείων που έχετε χορηγήσει, η πρόσβαση στα στοιχεία σας με κωδικούς εισόδου που γνωρίζετε αποκλειστικά εσείς αποτελούν ενδεικτικά μέτρα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προς τη συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα διαχείρισης όπως αυτά ορίζονται από το εκάστοτε εγχώριο και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στοιχεία προσωπικών δεδομένων για την περάτωση των αιτημάτων παραγγελίας που πραγματοποιείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούνται για τη μορφή της επικοινωνίας είτε τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής και με αποκλειστικό γνώμονα την άρτια διαδικασία ολοκλήρωσης των παραγγελιών σας συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων σταδίων που απαιτούνται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Στοιχεία προσωπικών δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων έχουν λάβει την έγκρισή σας και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβείτε σε αναίρεση με τη χρήση των αντίστοιχων συνδέσμων εντός των δελτίων.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται και σε εξωτερικούς συνεργάτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στο βαθμό υποστήριξης της παραγγελίας σας και εναρμονίζονται πάντα στους ελέγχους της εταιρείας. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αποπεράτωση της πληρωμής παραγγελίας και η διαβίβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για τον ανωτέρω σκοπό. Ειδικά για τα ζητήματα πληρωμών αφενός εσείς επιλέγετε τον τρόπο εξόφλησης της παραγγελίας σας και αφετέρου για τη χρήση εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων στοιχείων καρτών, δεν μεσολαβεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην εισαγωγή και μεταφορά τέτοιων δεδομένων. Η πληρωμή πραγματοποιείται από εσάς απευθείας με την ηλεκτρονική σελίδα της συνεργαζόμενης με το νομικό πρόσωπο τράπεζας, με όλες φυσικά τις απαραίτητες τεχνολογικές προφυλάξεις.

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δύναται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς τρίτες εταιρείες. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των εταιρειών και θα πρέπει να απευθύνεστε στις αντίστοιχες πληροφορίες ιστοτόπων των τρίτων εταιρειών.

Πρόσθετα για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, κάθε δικαιώματος υποστήριξής του και του υπεύθυνου νομικού προσώπου καθώς επίσης και για οποιοδήποτε αίτημα Αρχών (οδηγία, αίτηση κατάθεσης, δικαστική εντολή) διατηρούνται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα από τον νόμο.

ΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας www.akokoris.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγονται από την akokoris.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την  www.akokoris.gr. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών της Ιστοσελίδαςκαι οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της  www.akokoris.gr.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, ημερομηνία γέννησης κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να γίνει μέλος της Ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Η akokoris.gr έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΕΓΓΡΑΦΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Προσωπικά Δεδομένα H διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απαιτεί την παροχή κάποιον ελάχιστων προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά ενός ατόμου όπως το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το κινητό τηλέφωνο. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη / μέλους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, ένα email και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο επισκέπτης καλείται να δηλώσει επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες, αν και εφόσον το επιθυμεί, όπως περιοχή διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ. Μετά την εγγραφή, τα παραπάνω στοιχεία λογαριασμού είναι δυνατό να προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση από τον ίδιο τον χρήστη / μέλος με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος προς την akokoris.gr.

COOKIES

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της akokoris.gr, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδαςμπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, επισκέπτης / χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την akokoris.gr, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδαςεκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / μέλους.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Υπό ορισμένες συνθήκες, η akokoris.gr δύναται να μεταφέρει, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη πλην των συνεργαζόμενων εστιατορίων, αν ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της akokoris.gr τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, η akokoris.gr δύναται να μεταβιβάσει, πουλήσει ή εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Ιστοσελίδα, σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, η akokoris.gr θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη της Ιστοσελίδας που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων ή πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου. Προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός προκειμένου να: Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους. Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους). Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία. Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή / και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας Ο χρήστης / μέλος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με την akokoris.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η akokoris.gr ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη / μέλος να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο κάτοχος λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην akokoris.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Η akokoris.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης / μέλος παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η akokoris.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.